Hvor er vi

Lions Distrikt 104B omfatter klubber i Innlandet og Møre og Romsdal samt klubber fra Vestland (Nordfjordeid, Sandane og Stryn) og fra Viken (Eidsvoll, Eifsvoll/Sør, Gjerdrum, Nannestad, Ullensaker, Ullensaker/Kløfta og Årnes). Distriktet er inndelt i 11 soner som gjør at lokale klubber danner samarbeid på tvers i sitt geografiske nærområde.

Hvem er vi

Lions Distrikt 104 B omfatter i alt 68 klubber av ulik størrelse. De har klubbmøter en gang i måneden. Felles for alle klubbene er at samhold og trivsel er viktig. Derfor er innholdet på møtene både interessante og inkluderende. Noen har foredragsholdere, andre drar på bedriftsbesøk. Felles er at det planlegges og gjennomføres ulike inntektsbringende aktiviteter som gjør at vi kan bidra i samfunnet der det er behov for hjelp og bistand.

Som Lionsmedlemmer er vi en del av en verdensomspennede organisasjon med hovedsete i Chicago, USA. Lions er en demokratisk organisasjon med lover og arbeidsordning som vedtas gjennom et årlig distriktsmøte og riksmøte.

Har du lyst å bli med - meld deg inn her

Lions Visjon

Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Lions Oppgave

Skape forståelse for verdens behov for humanitær hjelp, og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid.