Tegnekonkurransevinner

Tegnekonkurransevinner

Publisert av Svein Andrésen den 29.11.21.

Distriktsrådet har gjort sitt valg.  Den beste tegningen i årets Fredsplakatkonkurranse er laget av Sanne Skjærvik Moe på Algarheim skole. Hun går i 7B på skolen. Tegningen er innsendt av Lions Club Ullensaker v/ Tor-Åge Seipæjærvi. 

Det var mange gode bidrag som ble innsendt til årets konkurranse, som hadde «We Are All Connected» oversatt til "Vi er alle knyttet sammen" som tema, og Sanne kapret 1. plassen i vårt distrikt.  

Distriktsvinneren får en pengepremie på 1.000 kroner og tegningen sendes igjen videre til en Norgesfinale, der det også er en premiering. Deretter sendes tegningen videre til den internasjonale finalen. Den internasjonale vinneren og to familiemedlemmer får reise til “Lions Dag med FN”, som vanligvis arrangeres i februar/mars. Der får vinneren overrakt en premie på 5000 USD. De neste 23 internasjonale vinnerne mottar en pengepremie på 500 USD.

Lions Clubs International arrangerer i samarbeid med FN hvert år denne internasjonale tegnekonkurransen for barn over hele verden som er over 11 år, men under 14 år (pr.15.11.2021).  

FN og Lions, som begge er representert og respektert i praktisk talt hele verden, uansett styresett og religiøse oppfatninger, mener dette er en god måte å understøtte barnas positive oppfatning av fredstanken, og at skolen er det beste utgangspunktet for slikt engasjement. 

Konkurransen arrangeres klassevis.

Det er en lokal Lionsklubb som står for kontakten med skolen.

 

Vi gratulerer Sanne Skjærvik Moe, og krysser fingrene for at hennes bidrag gjør det godt også i den nasjonale konkurransen.