Regionale Lions lederkurs (RLLI)

Regionale Lions lederkurs (RLLI)

Publisert av Svein Andrésen den 22.06.21.

Lions regionale lederkurs er ett av flere lederkurs og -programmer som er utviklet av Lions Clubs
International (LCI). Disse kan du lese mer om på LCI’s hjemmesider, www.lionsclubs.org. Lions
Norge har tilpasset disse kursene til norske forhold. Gjennom flere år er det arrangert slike
tilpassede RLLI-kurs med stor suksess.

 

Lions lederkurs (RLLI)

Dette lederkurset fokuserer på:

 Kunnskap om Lions
 Utfordringer og muligheter for Lions
 Etikk og verdier
 Ledelse og team
 Møteledelse
 Presentasjonsteknikk
 Konflikthåndtering
 Mangfold


Målgruppe for kurset er alle medlemmer i Lions med ønske om å utvikle seg som leder med tanke på
ledelse på klubb-, sone- og distriktsnivå. Det er obligatorisk for soneledere.
Kurset forutsetter aktiv deltagelse gjennom diskusjoner og gruppedeltagelse.

Kursene ledes av instruktører med solid erfaring og med relevant opplæring gjennom Lions Faculty
Development Institute.


Følgende kurs arrangeres lionsåret 2021-2022
Uke 42 22-24 oktober Gardermoen
Uke 47 26-28 november Gardermoen
Kursene foregår på Quality Airport Hotel Gardermoen med oppstart fredag kl. 12.00 og avslutning
søndag kl. 16.00. 

Påmelding skjer ved å sende e-post til Rolf Norgren (rolf.norgren@outlook.com). Husk å angi
hvilket kurs du melder deg på. Ved fulltegnede kurs, vil distriktenes opplæringsansvarlige kunne bli
involvert i prioriteringen av deltagelse.

Lions Norge dekker kostnadene for kurset og oppholdet på Gardermoen, men den enkelte må sørge
for å dekke reise enten på egen hånd eller gjennom klubb eller distrikt. Dette gjelder ikke for
soneledere, da kurset er obligatorisk for disse og følgelig dekker Lions Norge disses reisekostnader.