Nyttårsbrev 2021 Distrikt 104 B

Nyttårsbrev 2021 Distrikt 104 B

Publisert av Svein Andrésen den 04.01.21.

Til alle Lionsmedlemmer i distrikt 104 B. Godt nytt år! 
Året 2020 ble veldig spesielt. I 10 måneder var det pandemien som styrte hva som var mulig og ikke mulig å gjennomføre. Gjennom pandemien har vi lært mye om sårbarheter i samfunnet. Men vi har også lært mye om den dugnadsvilje og kreativitet som utløses når det trengs. For organisasjonen vår har det betydd at flere planlagte aktiviteter og møter ikke kunne gjennomføres. Samtidig har nye møteplasser og aktiviteter oppstått. Det viser at vi er omstillingsdyktige.

Flyktninger og deres prekære situasjon har også vært en del av nyhetsbildet i 2020. Safesenteret som vi i Lions har vært med å etablere i Libanon ble så godt som ferdigstilt, formelt avsluttes prosjektet i inneværende år. Vi har også vist at vi kan snu oss rundt som organisasjon ved at vi raskt kom på banen med bistand da eksplosjonen rammet Beirut. Lions er med å gjør en forskjell for svært mange over hele verden.

 På slutten av året ble vi minnet om hvor skjørt livet kan være. Først kom jordskjelvene i Kroatia og så den ufattelige tragedien med leirraset i Gjerdrum. Intervjuer og bilder fra disse hendelsene gjør stort inntrykk. Mine tanker går til alle i Gjerdrum og til dere som er medlemmer i LC Gjerdrum. Ta vare på hverandre i denne vanskelige tiden. Vi vil bistå om dere har behov for det.

Jeg mener også at 2020 har bekreftet hvor heldige vi er som bor i Norge. Hvor helse er et offentlig anliggende og hvor dyktige fagfolk står fram og forklarer og beroliger på en fantastisk og troverdig måte.

Mitt håp for 2021 er at vi skal bli kvitt Koronaen og at vi som Lions skal yte bistand lokalt, nasjonalt og internasjonalt i minst samme omfang som i tidligere år.

 

Med ønske om et godt og framgangsrikt år

 

 

Påminnelse – saker til distriktsmøte

Sammen med månedsbrevet for desember sendte jeg også ut invitasjon til å komme med saker dere vil har behandlet på distriktsmøtet. Fristen for å spille inn saker er 1.februar og de kan sendes til meg på b.dg@lions.no. Mot midten av måneden vil dere få link til påmelding til distriktsmøtet. Mer informasjon kommer.

 

Krisepakke 3 – mulighet for å søke om kompensasjon for tapte inntekter.

I krisepakke 3 for frivilligheten er det mulig å søke om kompensasjon for tapte inntekter fra 12.mars og til 31.12.20. Søknadsfristen er 15.januar. For å kunne søke må klubben være registrert i frivillighetsregistret. Mer informasjon om ordningen finner du her. Det er forholdvis enkelt å søke, trenger dere hjelp kan dere bare ta kontakt med meg på mail b.dg@lions.no eller telefon 90118816.