Gave til Østre Toten Brannvesen

Gave til Østre Toten Brannvesen

Publisert av Svein Andrésen den 09.04.22.

Tradisjonen tro, hadde Lions Club Østre Toten på sitt aprilmøte, utdeling av overskuddet fra kalendersalget i 2021. 

Østre Toten Brannvesen har sett behovet for et hjertekompresjons apparat som bidrar med å avlaste brann og ambulansearbeiderne ved ulykker og hjertestans. Den kan brukes på pasienter når de skal transporteres under pågående hjerte- og lungeredning.

Vestre Toten og Gjøvik har denne fra tidligere, nå er den også på plass på Østre Toten.

På bildet mottar brannsjef Bård Henriksen gavesjekken på kr 150 000 fra leder i Lions Club Østre Toten Stein Nagell Sværk.

Lions Club Østre Toten takker innbyggerne i Østre Toten for den gode støtten klubben får gjennom kalendersalget.

Saken er hentet fra LC Østre Totens egen Facebook-side