Ringebukalenderen 2021

Ringebukalenderen 2021

Publisert av Svein Andrésen den 13.11.20.
Som alle andre Lionsklubber har Lions Club Ringebu-Fåvang som hovedoppgave å drive humanitært hjelpearbeid.

Klubben vil derfor takke alle som betaler for kalenderen, da disse midlene gir klubbe muligheter til å engasjere

seg i å hjelpe mennesker i lokalsamfunnets nasjonale prosjekter og i internasjonalt bistands arbeid.

 

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at drifta av klubben bekostes av medlemmene, slik at alle innsamlede midler,herunder inntekter fra denne kalender, bevilges uavkortet til forskjellige formål.

Det alle meste av midlene går til 

• HJELP I LOKALSAMFUNNET
• KJENTE MERKESAKER FOR LIONS ER:
• RØDE FJÆR AKJONEN
• NEI TIL NARKOTIKA
• INTERNSJONALT HJELPEARBEID
• LIONS KATASTROFEBEREDSKAP
• ØYEHELSEPROSJEKT I UGANDA,MALAWI OG ZAMBIA
• VANNPROSJEKT I UGANDA
• LIONS FØREHUNDSKOLE OG MOBILITETSSENTER
• MITT VALG, som er et holdningsskapende undervisningsprogram for barnehager, grunnskole og videregående skole.

 

Artikkelen er skrevet av Jarle Lavik, LC Ringebu-Fåvang.