Opplæring for klubbtillitsvalgte 2022

Opplæring for klubbtillitsvalgte 2022

Publisert av Svein Andrésen den 14.02.22. Oppdatert 06.03.22.

(Artikkelen er oppdatert med ny  informasjon pr 05.03.2022)
Her har klubbenes medlemmer en enestående mulighet til faglig opplæring og oppdatering! Distriktets fagseminar gjennomføres dette året samme helga som Distriktsmøtet, nemlig søndag 24.april på Spidsbergseter.

(Illustrasjonsfoto er fra Pixabay foto athree 23)

Sett av datoen nå, slik at klubbens fagkontakter får informasjon om opplæringen. Lions utvikler seg videre, og det er viktig at kunnskapen om dette når ut til klubbene og medlemmene.
Vi håper at klubbene prioriterer opplæringen dette året!

Fagopplæring av klubbkontaktene er en svært viktig del av det å utvikle Lions. Dette skal være en arena for påfyll av kompetanse, sette seg inn i de funksjoner dere har sagt ja til, treffe andre medlemmer og utveksle erfaringer. Vi må heller ikke glemme det sosiale aspektet som vi setter veldig høyt i Lions.

 

Opplæringen gjelder følgende fagkontakter og tillitsvalgte i klubbene:

 

  • Presidenter, visepresidenter
  • Sekretærer / K-PR: Kontaktperson PR og informasjon
  • Kasserere  
  • K-IT / K-GS: Informasjonsteknologi, hjemmesideredaktører og kontaktperson aktivitet
  • K-Tulipan/K-FPK/K-DMV: Kontaktpersoner for: Ungdomsarbeid mot narkotika/rus, Fredsplakatkomkurransen, Mitt valg
  • K-YC/K-YE: Kontaktperson, ungdomsarbeid, ungdomsutveksling
  • K-GMT: Kontaktperson, klubb og medlemsutvikling
  • K-IR: Kontaktperson for prosjekter nasjonalt og internasjonalt

Program og kursinndeling:

 

Program for kursdagen søndag 24.april:

09.00 – 0930: Frammøte og registrering               

0930 – 1300: Parallelle kurs/seminarer. Kaffepause underveis.

1300 - 1345: Lunsj

1345-1400: Felles avslutning                      

SISTE 3/3-21: PRISENE FOR DELTAKELSE HAR KOMMET FRA DG JONNY HAUGSETH:

Priser:

Lørdag med festmiddag, overnatting og dagpakke søndag inkl lunsj i dobbeltrom: 2520, +300 kr for enkeltrom

Kun overnatting fra lørdag uten festmiddag og dagpakke søndag i dobbeltrom: 1895, + 300 kr i enkeltrom, Kun dagpakke søndag: 600,- kr

 

 

Inndeling av kurs/grupper:

KURS

Fagkontakter/styremedlemmer

Ansvarlige

1

Presidenter/visepresidenter/medlemsansvarlige (K-GMT)

Inger Petrine Valseth og Ole Bjørn Hasli

2

Sekretær/K-PR/hjemmeside/Styreweb/Gnist

MyLion/rapportering

Anne Kathrine Fossum og Svein Andresen

3

K-IT/web/K-GST rapportering aktivitet MyLion/

Styreweb og Gnist

Kari S. Smestad og Åge Walter Larsen

4

K-YE, ungdomsutveksling, MV (mitt valg), K-tulipan (tulipankontakt), kontakt fredsplakatkonkurransen.

Harald Røtterud og Tore Stenseth

5

K-IR (klubbkontakter for nasjonale og internasjonale prosjekter)

Ole R. Traasdahl

6

Kasserer. Styreweb m/økonomi m.m.

Øystein Tveit

 

OBS! HUSK Å TA MED EGEN PC/LAPTOP!!

 

 

Påmelding innen 15.mars 2022. Bruk påmeldingsskjemaet (under) og kryss av på det som er aktuelt for den enkelte som melder seg på.

 Klubbvis påmelding.

 

Send påmeldingen til: olhaobh@gmail.com

 

Vel møtt til opplæring!!

 

Ole Bjørn Hasli

GLT

Påmeldingsskjema fagseminar for klubbmedlemmer og tillitsvalgte 2022.xlsx