Månedsbrev fra DG juni 2021

Månedsbrev fra DG juni 2021

Publisert av Svein Andrésen den 01.06.21. Oppdatert 25.06.21.

Endelig kom sommeren! Vi trenger varmere dager slik at vi kan bevege oss ut og møte folk. Fortsatt litt på avstand riktignok. Men det gir da muligheter, til å samle klubben før sommeren for eksempel. 

I skrivende stund er Riksmøtet akkurat avsluttet. Fra der jeg satt virket det å gli veldig bra i digital form. Flere enn meg kjente sikkert på at det er slitsomt å sitt foran skjermen halvannen dag, selv med gode pauser. Jeg er imponert over hvor mange som var med fra start til mål. Men jeg synes det var mange gode presentasjoner og mange gode poenger å ta med til utviklingen av organisasjonen og klubben. Og det ble fattet mange vedtak. Disse vedtakene forplikter oss som klubber og medlemmer i Lions. Til de som ikke fikk med dere møte i helga vil det etter hvert bli mulig å se opptakene fra møtene via link på hjemmesida vår.

I dette månedsbrevet skal jeg skrive litt om noen saker fra riksmøte og jeg skal gjenta noen saker fra forrige månedsbrev.

Riksmøtet

Rapporter og regnskap


I og med at vi ikke fikk gjennomført riksmøte i fjor var det mange rapporter og regnskap oppe til behandling. Disse ble godkjent og vi kan derfor lukke døra til disse årene, takke for innsatsen til de som har gjort en kjempejobb i de 3! siste årene og se framover.

Nytt hovedprosjekt

Noe av de viktigste vi gjorde på Riksmøtet mener jeg er at vi endelig fikk vedtatt et nytt hovedprosjekt utland som gir retning for den internasjonale innsatsen de nærmeste årene. Det er en del av en strategi der vi skal videreutvikle det vi allerede har «investert». Det vil si at vi fortsatt skal drive øyeklinikker, bygge brønner, ha fadderbarn, drive aid in meeting, men at vi også retter fokus mot lokalsamfunnene der klinikkene og brønnene er og bidrar til å utvikle dem. Slik prosjektet er lagt opp vil det være mulighet for klubber, sonen og distrikter og ta ansvar for større eller mindre delprosjektet. På distriktsmøtet vårt i april vedtok vi at Månedsbrev Distrikt 104 B Juni 2021 vårt neste distriktsprosjekt primært skal være et delprosjekt under Lions Norge sitt hovedprosjekt.

Forpliktelser

Medlemskontingenten til Lions Norge ble vedtatt økt fra 600 til 700 kroner. Det kan virke som en stor økning, men da må vi huske på at denne kontingenten har vært uendret fra 2009. Og 600 2009-kroner er mer enn 700 kroner i dag. Og vi får mye igjen i form av tilrettelegging, informasjon, opplæring, veiledning og oppfølging av forpliktelser. Vi har ingen stor administrasjon, det er kun 2,8 årsverk ansatt på Lionskontoret og de jobber skjorta av seg.

«Huskelista», dette er et begrep vi har et forhold til. Denne lista viser de forpliktelser alle klubbene har for å bidra til felles og riksmøtevedtatte prosjekter i regi av Lions Norge. Aktivitetene som blir å finne på denne lista i Lionsåret 2021/2022 var oppe til behandling og det ble vedtatt hvor mye hver klubb skal bidra med pr medlem til de ulike aktivitetene. Noen aktiviteter har alle klubber i Lions Norge en forpliktelse til å betale inn til i tråd med det som er vedtatt, andre aktiviteter ber vi om at klubbene bidrar etter evne og vi har noen hvor det bes om bidrag direkte til formålet. Prosjektene på «skal-lista» utgjør 495 kr pr medlem og år.

Brønner og fadderbarn

Brønner og fadderbarn er en viktig del av Lions Norge sitt internasjonale engasjement. Vi har hele tiden behov for flere brønner og flere faddere. Jeg vil derfor oppfordre klubber og soner til å diskutere om man kan ta ansvar for å bygge en brønn eller et fadderbarn. Eller begge deler. Å bygge en brønn som sikrer en landsby rent vann koster kr 65.000. Vi vet at rent vann er viktig for at vi skal leve og overleve. I Afrika er det mange som ikke har den tryggheten rent vann kan gi. En fadder sørger for at et barn får skolegang og hjelp til å overleve. Dette koster 3600 kroner pr år. Dersom dere vil ta ansvar for en brønn eller være fadder kan dere melde tilbake til meg eller til Ole Traasdal så sørger vi for det praktiske. Dere når oss på mail: b.dg@lions.no (meg) eller ole.traa@gmail.com (Ole).

LCIF Day - Vaffeldagen

Jeg minner igjen om Lions vaffeldag som i utgangspunktet er lagt til 12.juni. Klubbene har fått direkte informasjon om dette på mail. Og jeg skrev om det i forrige månedsbrev og ba om at dere meldte tilbake om dere vil gjøre noe. Det er viktig at vi bidrar for å samle inn penger til Lions sitt internasjonale hjelpearbeid. Vi er der når katastrofen rammer både nasjonalt og internasjonalt. Derfor har vi behov for jevnlige bidrag til fondene som gjør hjelpeinnsatsen mulig. Jeg håper at dere har lest informasjonen, og at dere blir med 12.juni eller en annen dag som passer bedre i forhold til klubbens planer og/eller pandemien og smittesituasjonen.

Tulipanaksjon og innbetaling til tulipanfondet

Jeg gjentar enda en gang oppfordringene til alle klubber om å være med å bidra inn i tulipanfondet. Det er så viktig for det forebyggende barne - og ungdomsarbeidet og gjennomføring av kurs i Mitt valg.

Rapportering i My Lion

Jeg gir meg ikke med å mase om at dette med rapportering. Det er svært viktig at vi synliggjør alt vi gjør. Vi er nå nest best i Norge på rapportering, 51 % har rapportert så langt. Men jeg er sikkert på at dere kan langt bedre enn det. Det er fortsatt begrensninger i forhold til pandemien og snart er det ferie. Hvorfor ikke bruke den siste måneden før vi ta et kort brekk med å gjøre en innsats og få aktivitetene vi har fått gjennomført i år inn i systemet. Kari (telefon 920 24615) og Åge Walther (telefon 930 25228) står klar til å hjelpe om dere trenger bistand.
Og så lar jeg oppskriften Kari lagde til forrige månedsbrev være med denne gangen også.

Avslutning

Nyt varmen og sommerdagene. Jeg håper alle klubben finner måter å møtes på nå i juni. Det er flere av dere som ikke har hatt klubbmøter i år. Og vi har behov for den sosiale møteplassen som klubben vår er. Og så ber jeg dere alle gjøre en innsats på rapporteringsfronten, kan vi øke med 50 % til før vi tar ferie? Da ville vi være opp på 75 % og ha et godt utgangspunkt for neste år.

Til slutt; kunne en brønn eller et fadderbarn være noe din klubb kunne være med å bidra til?

Dette er det siste månedsbrevet jeg skriver som distriktsguvernør. Jeg benytter derfor anledning til å takke for meg i månedsbrevsform.
Vi skal ha møte i distriktsrådet nå i juni for å avslutte året i distriktsrådet. Det blir digitalt som det meste har vært i år.

Årshjulet for neste år vil bli sendt dere etter dette møtet.

Da gjenstår egentlig å si takk og god sommer.

Med vennlig hilsen

 

 

Litt nærmere om rapportering

Det som BØR rapporteres er hvilke inntektsbringende serviceaktiviteter klubben har hatt: Strøsand, Kornband, Juletrær, Kalendere og Loddsalg. Antall timeverk, hvor mye som er ”tjent” og hvor mange som har hatt glede/nytte av aktiviteten. Hak av i ruta (Ytterligere beregninger)

Det er også viktig å notere hvor mye som er bevilget. Om dere velger å slå sammen summer, kan dere i feltet ” beskrivelse” notere til hvilke formål som inngår i summen.

Noen lurer på valg av kategori: Det er 4 valg: 1) Møte, 2) serviceaktivitet, 2) donation/ bevilgning og 4) fundraising/innsamling. Uansett hvilket du velger, kan du be om ”ytterligere beregninger” .

Eksempel:

MØTE.
(Det kan være lagt inn på forhånd: planlagt aktivitet, da det ofte er en fast dag i måneden.) Her legges inn dato, antall deltagere og timer. (Norsk språk; klokkeslett vanskelig. Ikke så nøye) Har møtet hatt et foredrag eller tema kan det noteres i feltet ”beskrivelse”. Gjøres det et vedtak om bevilgning på møtet, kan det bes om ”ytterligere beregninger” og føre denne i samme rapport.

SERVICEAKTIVITET
Tilstelninger og arrangement for andre. Her kommer linjer for antall deltagere og antall frivillige og timer som er brukt og hvor mange som ”er betjent/ har nytt godt av”. Dersom det er loddsalg, kaffe/kakesalg under tilstelningen, ber du om ”ytterligere beregninger” og skriver Inntekt Ved noen slike arrangement doneres penger. Da kan donasjonen også føres i samme rapport.

DONASJON/ BEVILGNING.
Dersom kasserer betaler ut uavhengig av møter, velges denne variant. Da knyttes bevilgningen ikke til noe bestemt klubbmøte eller styremøte

FUNDRAISING/ innsamling.
Mange steder i verden gjøres innsamling via nett eller ved sponsorer. Da trengs det bare å føre selve summen. En kan skrive hvilket formål det er samlet inn til, f.eks. Lions Røde Fjær om det er en bøsseinnsamling. Vi praktiserer ofte salg/ utlodning for å samle inn penger.

”Ytterligere beregninger” gir mulighet for å notere hvor mange mennesker aktiviteten har komme til glede eller nytte. Kornnek, kalendere, bøker, gevinster, tulipaner, poteter gjødsel har en samfunnseffekt i tillegg, dvs hvor mange mennesker varen eller gevinsten er kommet til gode. Her må det antas et tall. Det samme gjelder ved donasjoner. Det er umulig å vite nøyaktig tall.

Ring eller skriv om du lurer på noe. Jeg bidrar gjerne til å få deres klubb også med!

Jeg har mulighet til å legge inn på klubbens vegne, hvis dere kvier dere for utfyllingen. Vi kan gjerne ta det over telefon, eller dere kan sende tall pr mail. Jeg har mail kari.smestad@gmail.com og telefon 920 24615

Hilsen Kari SS GST 104B

Oppskrift på rapportering

 

Har du ikke registrert deg før, klikk ”REGISTRERE”. Her må du bruke medlemsnummeret ditt for å bekrefte at du ER Lionsmedlem. Følg deretter instruksjonene for å lage et passord som du senere skal bruke ved innlogging.  Etter noen minutter (eller lengre tid noen ganger…) får du tilsendt en kode som brukes ved første gangs innlogging.

Dersom du vet at du har registrert deg før, bruker du alternativet ”Logg inn”.

Du logger inn med e-postadressen.  Har du glemt passord,  be om  nytt. (Ikke velg Registrere da!)

Passordet skal ha minst 6 tegn. Det kreves minst  én stor og minst én liten bokstav og minst ett tall.

Lykkes du ikke med registrering eller innlogging, ikke nøl med å ta kontakt! Tlf: 92024615

Dersom du lykkes vil dette være neste bilde:

Aktiviteter SKAL rapporteres i MyLion. President, sekretær, klubbadministrator og klubbens GST har tilgang til å rapportere.  MD ITC Asbjørn eller superadmin Hroar kan gi et styremedlem rollen som klubbadministrator om denne rollen ikke finns for deres klubb.

For å gi et klubbmedlem rollen som GST, må klubbadministrator  gå inn i MyLCI.  Klikk på MyLCI og velg rollen KLUBBNAVN klubbadministrator.  I øverste venstre rute med tittel  Mine oppgaver velges: Gå inn i neste års offiserer.

Som rolle nr 8 finner du tittelen ”Klubbtjenesteleder”.  Stillingen er  ”ledig” og du kan ”legge til ”offiser”. (Du får opp en liste over alle klubbmedlemmene. Det kan være klubbens aktivitetsleder, men også kassereren eller en annen som vil gjøre aktivitetsrapporteringen.

For dette Lionsår må fortsatt sekretær eller president gjøre rapporteringen:                                                         

 Klikk ikonet  MyLion. Hvis du tidligere har lagt inn møter og aktiviteter fram i tid, vil det vises et bildegalleri over disse. Klikk da den nå utførte aktiviteten for å rapportere:  Antall frivillige, totalt timetall, bevilgninger/ tjente midler/ mottatte midler.  Lag en beskrivelse.

Er ikke aktiviteter  planlagt  på forhånd, velg da : Rapporter past/ ”rapporter tidligere aktiviet ” og deretter Rapporter +. Oppskrift herfra har dere fått tidligere. Be om ny tilsending eller ring for hjelp!

Viser til nylig mottatt info fra LCI:

Som dere ser er funksjonen ”Klubbens serviceordførande” blitt en ny funksjon. Det er imidlertid bare klubbadministrator som kan legge til denne.