Internasjonal President besøker oss!

Internasjonal President besøker oss!

Publisert av Svein Andrésen den 03.08.22. Oppdatert 10.08.22.

Internasjonal president (IP), Brian Sheehan, besøker MD104 i perioden 20. til 24. august 2022. En spesiell anledning for MD104, og i særdeleshet for vårt distrikt, da besøket i tillegg til formelle aktiviteter rundt oppholdet i Oslo, har stort fokus på Beitostølen og Strandenga Leirsted.

Etter to dager i hovedstaden vil det derfor gjennomføres en guidet tur til BHSS, - med videre informasjon om det nye familie- og kompetansehuset som er under oppføring. Fra kl 18:30 den 22. august vil det så være et møte på Grønolen Fjellgard der Sheehan vil møte lokale lionsmedlemmer for samtale og utveksling av informasjon om aktiviteter og prosjekt klubbene gjennomfører.

Etter en rundtur i Innlandet fylke vil så IP etter planen besøke Strandenga Leirsted 23.08 kl 15:00. Her vil det bli gitt en omvisning og formidlet god informasjon om bakgrunn og drift av leirstedet. Også her er det viktig av alle medlemmer som har mulighet stiller opp og danner en god ramme rundt besøket.

Vil derfor be alle presidenter/sekretærer for klubbene i nedslagsfeltet til disse to arrangement om å ha et spesielt ansvar med å informere og engasjere sine medlemmer til fremmøte. I tillegg vil selvsagt alle medlemmene i distriktet, som har anledning til å møte opp, være velkomne til BHSS og Strandenga og få møte verdenspresidenten disse tidspunktene.

Jeg vil derfor henstille til alle å benytte denne unike anledningen til dialog med internasjonal president, både i egen interesse, men også for å underbygge MD104s engasjement og posisjon.

Kjell Enerhaug
Distriktsguvernør 2022-2023
Lions Distrikt 104B

 

På Lions Norge sine nettsider kan du også lese mer om dette besøket - klikk her for å se