Distriktsprosjektet i Malawi

Distriktsprosjektet i Malawi

Publisert av Svein Andrésen den 20.02.22.

Gjennom flere år har distriktet hatt støtte til arbeidet som Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation gjør i Malawi som distriktsprosjekt (200 000 kroner pr år).  Nå er snart taket på plass på to lærerboliger. 

I en oppdatering fra daglig leder Ola Grønn-Hagen forteller han:
B
yggingen av lærerboliger ved Kazando skole går svært bra. I løpet av februar regner jeg med at taket er på plass på begge byggene.

Hvis det ikke skjer noe forverring med covid-situasjonen regner jeg med å reise til Malawi etter påske, og da blir det nok overlevering av begge byggene.  Så får vi håpe at det kan bli tur med mange til høsten!

 

Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation er en stiftelse som på frivillig basis sørger for bygge brønner og bygge/rehabilitere skoler i Malawi. 

Prosjektene startet med oppussing av Suza skole, nær Kasungu, i 2007. Deretter satte vi opp et nytt bygg i Mwazisi, en fjellandsby langt i nordvest i landet. Den tredje skolen ble Bungano, og deretter bestemte vi oss for å konsentrere arbeidet vårt i dette området. Den neste skolen ble Chimbere, og da dette også ble vellykket besluttet vi høsten 2010 å lage et prosjekt for alle 13 barneskoler i dette området, samt bygge en ny videregående skole.

Det er ca. 6.500 elever i disse 13 grunnskolene. I den videregående skolen planlegger vi å bygge 2 x 4 klasserom. Til sammen trenger vi ca. 40 nye klasserom for at alle klasser skal ha sitt eget klasserom. Dette håper vi å kunne gjennomføre i løpet av fire år!

Daglig leder, Ola Grønn-Hagen besøker prosjektet en til to ganger hvert år. Da vil han gjerne ha med gjester!

 

(tekst og bilder er hentet fra stiftelsens Facebook-side)